е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 4.7.2018 г.

пазарни консултации за изпълнение на дейности по СМР за проект: Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І ,пл. № 991 кв. 69 в гр. Роман ,община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 31.10.2020 г.
Файлове актуални към: 31.10.2020 г.

Документация за участие № 1 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS_SPORTNI PLOSHTRADKI_ROMAN.xls 31.10.2020 г.

Документация за участие № 2 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 31.10.2020 г.

Документация за участие № 3 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.doc 31.10.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 31.10.2020 г.

Други документи № 5 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТИ.pdf 31.10.2020 г.