е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации ПК-1 / 4.7.2018 г.

"Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площади и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Покана за представяне на оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PK 1.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_LOM_PLOSHTI.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA_2.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Декларация за липса на свързаност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DEKLARACIQ_3.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_4.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CENOVO PREDLOJENIE_5.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 7 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Обект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обект.docx 30.7.2021 г.

Други документи № 8 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Оферта от Партрейд ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) partreid.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 9 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Оферта от Стенли 03 ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) stenli.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 10 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Оферта от Кристех 84 ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) kristeh.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol pk.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 12 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie pk.pdf 30.7.2021 г.