е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-71 / 7.11.2017 г.

„Изработване на технически инвестиционни проекти за горски пътища и улици на територията на община Ивайловград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им, по две обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Ремонт и реконструкция на горски пътища на територията на община Ивайловград” Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проектиране.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 7.5.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 3 / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява 12-00-149.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 4 / 15.12.2017 г.

Публикувано на: 15.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_Ivailovgrad_Proectirane.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 5 / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 26.1.2018 г.

Публикувано на: 26.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-7.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 26.1.2018 г.

Публикувано на: 26.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-8.pdf 7.5.2021 г.