е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-15 / 30.9.2015 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Ивайловград, във връзка с обществена трапезария за 35 бенефициенти, финансирана от Фонд "Социална закрила" към МТСП"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.10.2018 г.
Файлове актуални към: 21.10.2018 г.

Публична покана № 1 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP-hrani2.pdf 21.10.2018 г.

Документация за участие № 2 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia-Hrani2.rar 21.10.2018 г.

Протокол № 3 / 19.10.2015 г.

Публикувано на: 19.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol-hrani-2.pdf 21.10.2018 г.

Договори за изпълнение № 4 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 21.10.2018 г.

Приложения към договор № 5 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojeniq.pdf 21.10.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация.doc 21.10.2018 г.