е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 13-ПС-2018 / 29.10.2018 г.

"Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул."Крайбрежна(о.к.453-о.к.556),ул."Стадиона(о.к.456-о.к.1093), ул."Чайка, ул."Дръзки", ул."Черно море", ул."Капитан Петко войвода", ул."Трети март" (о.к.456-о.к.610), ул."Димитър Ватев" (о.к.563-о.к.528)"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_30_ИП.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление_ИП.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Документация -1стр.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация_ИП.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация/задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо_задание_ИП.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation PPP-SOU_PTST 7.2._dtt rev(1).docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Критерии за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерии за оценка.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор - проектиране.docx 20.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1_ИП и АН.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 20.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2_ИП и АН_19.12.2018г.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3_ИП и АН_19.12.2018г.pdf 20.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 28.12.2018 г.

Публикувано на: 28.12.2018 г.
Коментар: Решение № 35/28.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 35_ИП и АН_28.12.2018г.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р № 23 от 18.02.2019г._Бул Строй Консулт.pdf 20.1.2021 г.