е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 2400-95/31/ / 21.11.2017 г.

Проектантска услуга с предмет "Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 21.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 18.1.2018 г.

Документация за участие № 2 / 21.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 3 / 21.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 18.1.2018 г.

Документация за участие № 4 / 21.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление 2400-95-32.fed 18.1.2018 г.

Документация за участие № 5 / 21.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение 1422.fed 18.1.2018 г.

Документация за участие № 6 / 21.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо задание 3 (2) (1).pdf 18.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 1.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.pdf 18.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 7.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 2.pdf 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 3.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2018 г.