е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 2400-95/31/ / 21.11.2017 г.

Проектантска услуга с предмет "Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление 2400-95-32.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение 1422.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо задание 3 (2) (1).pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 7.12.2017 г.

Публикувано на: 07.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 2.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 3.1.2018 г.

Публикувано на: 03.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) искане за обосновка.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол3.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 279 от 15.03.2018.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 17 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение по чл.43.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 30.5.2018 г.

Публикувано на: 30.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 20 / 4.1.2019 г.

Публикувано на: 04.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за изпълнен договор.pdf 15.1.2021 г.