е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-4 / 10.4.2020 г.

"Изработване на Дипляна "Забележителности в общините Бяла и Долни Чифлик"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1. / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 - 26/10.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 15.1.2021 г.

Образец на оферта № 2. / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на оферта.doc 15.1.2021 г.

Оферти № 3. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 397/14.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 15.1.2021 г.

Оферти № 4. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 398/14.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 15.1.2021 г.

Оферти № 5. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 399/14.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3.pdf 15.1.2021 г.

Заповед избор № 6. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Заповед № РД 0700 - 271/16.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед референтна стойност.pdf 15.1.2021 г.