е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-5 / 6.2.2017 г.

Преработи и доработи работните проекти за "внедряване на енергоспестяващи мерки в Дом за възрастни хора с деменция и Дом за възрастни хора - с. Добри дол, община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Други документи № 1 / 6.2.2017 г.

Публикувано на: 06.02.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура по чл. 79 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 9.2.2017 г.

Публикувано на: 09.02.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 9.2.2017 г.

Публикувано на: 09.02.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 4 / 10.2.2017 г.

Публикувано на: 10.02.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 10.2.2017 г.

Публикувано на: 10.02.2017 г.
Коментар: Договор № 63
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_63.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 6 / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vuzlojena poruchka.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Информация за приключил договор - АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_porachka.pdf 7.5.2021 г.