е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-32 / 26.11.2018 г.

Събиране на оферти с обява №15/26.11.2018г. "Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 3.12.2018 г.

Публикувано на: 03.12.2018 г.
Коментар: Удължаване срок за оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за публикувана обява - удължаване на срок.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Коментар: Заповед за утвърждаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за утвърждаване на протоколи.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 4.1.2019 г.

Публикувано на: 04.01.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 120 от 21.12.2018.pdf 30.7.2021 г.