е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-10 / 17.3.2017 г.

Доставка на един брой Комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Аврен

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 20.3.2017 г.

Публикувано на: 20.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 27.1.2021 г.

Протокол № / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Доклад № / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за изпълнена поръчка № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.6.2017 г.

Публикувано на: 15.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 15.6.2017 г.

Публикувано на: 15.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.