е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-66 / 22.2.2018 г.

"Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект по проект BG16RFOP001-5.001-0005 "Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Карнобат" по Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение № 1. Решение / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедурата .pdf 20.6.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. Обявление / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.6.2021 г.

Документация № 3. Документация / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация .pdf 20.6.2021 г.

Образци № 4. Образци / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 20.6.2021 г.

Проект на договор № 5. Проект на договор / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на договор.docx 20.6.2021 г.

Протокол № 6. Протокол № 1 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол1.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 7. Протокол № 2 / 12.4.2018 г.

Публикувано на: 12.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.6.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 8. Съобщение за отваряне на ценови оферти / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 20.6.2021 г.

Решение № 10. Решение за избор на изпълнител / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpalnitel.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 9. Протокол № 3 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 20.6.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 11.Съобщение по чл. 43 от ЗОП / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл. 43 от ЗОП.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. Договор Дедал ЕООД / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Дедал.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 13. Обявление за приключване на договор / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен договор Дедал.pdf 20.6.2021 г.