е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-11 / 11.3.2016 г.

Предоставяне на пакет услуги за инвестиционни проекти, включващи: "Изготвяне на Заявления за подпомагане необходими на община Лом за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., "Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проектите в случай на сключени договори за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_KU_PRSR.zip 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_медии_Лом_11_03_2016.docx 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 9.5.2016 г.

Публикувано на: 09.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokl_1_konsult_DFZ.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_otvarjane_tseni.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2_rabota_komisija.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_3_rabota_komisija.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_32_31May_2016.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 8 / 23.6.2016 г.

Публикувано на: 23.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_U-11_2016.doc 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 8.7.2016 г.

Публикувано на: 08.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Evrostart_2016.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 10 / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл 22 от ЗОП.doc 19.5.2021 г.

Други документи № 11 / 15.7.2016 г.

Публикувано на: 15.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dogovor.pdf 19.5.2021 г.