е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-2 / 4.5.2018 г.

Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по 13 (тринадесет) обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на постелъчен инвентар - стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" Обособена позиция №2: "Доставка на техническо оборудване" Обособена позиция №3: "Доставка на кухненско оборудване и обзавеждане" Обособена позиция №4: "Доставка на модулни сцени" Обособена позиция №5: "Доставка на мебели и обзавеждане" Обособена позиция №6: "Доставка на музикални инструменти за оборудване кабинети "Музика"" Обособена позиция №7: "Доставка на оборудване за лаборатории" Обособена позиция №8: "Доставка на оборудване за медицински кабинет" Обособена позиция №9: "Доставка на оборудване за специализирани кабинети" Обособена позиция №10: "Доставка на спортно оборудване за физкултурни салони" Обособена позиция №11: "Доставка на текстилни изделия" Обособена позиция №12: "Доставка на уреди за спорт и игра в детските градини" Обособена позиция №13: "Доставка на ученически пособия"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_2.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_D_2.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Технически спецификации по 13 обособени позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnicheski_specifikacii_po_13_Obosobeni_pozicii.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 6 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Технически предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Предложение за изпълнение.zip 2.12.2021 г.

Документация за участие № 7 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Ценово предложение.zip 2.12.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Разяснения 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq_14 05 2018.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 9 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Коментар: Становище за осъществен контрол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte kontrol.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 10 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Решение 24
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie prektat 24.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 11 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка прекратяване на ОП 2 и 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl vazl por prekr 2 i 6.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 13 / 26.7.2018 г.

Публикувано на: 26.07.2018 г.
Коментар: Решение 37
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 37.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Протокол 1А
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1A.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 15 / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Коментар: Обявление за прекратени две позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie d-2.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 20.8.2018 г.

Публикувано на: 20.08.2018 г.
Коментар: Съобщени еза отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie ceni D-2.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: Протокол 3А
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 A.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: Доклад А
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad A.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 20 / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: Решение 41
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_41.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 21 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Протокол 3Б
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_3_B_D_2.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 22 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Доклад Б
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD_D_2.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 23 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Коментар: Решение 46
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) r-e d2.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Maliovitsa OP1.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_240_OP_3.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 25 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 234 OP 5.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 26 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_Laborbio_OP_7_prilogeniq.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 27 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_228_OP_8.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 28 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_229_OP_9.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 29 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_230_OP_10.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 30 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 12
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_231_OP_12.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 31 / 19.11.2018 г.

Публикувано на: 19.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП 13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_232_OP_13.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 32 / 20.11.2018 г.

Публикувано на: 20.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_porachka_D_2.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 33 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Обявление за приклячване на договор №224
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr. dog. D2.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 24 / 21.12.2020 г.

Публикувано на: 21.12.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_D_2_OP_13.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 25 / 21.1.2021 г.

Публикувано на: 21.01.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d2 pr dog op1_.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 26 / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_240_OP_3_.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 27 / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_234_OP_5_.pdf 2.12.2021 г.