е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-20 / 15.9.2016 г.

Доставка на хранителни продукти за реализиране на дейността на Домашен социален патронаж и диетично столово хранене на територията на община Дупница

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339313136
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация храни Дупница.doc 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 42-01-135 / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Коментар: решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за откриване на процедура.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-135-(1) / 19.9.2016 г.

Публикувано на: 19.09.2016 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 14.10.2016 г.

Публикувано на: 14.10.2016 г.
Коментар: Разяснения по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор по искане за разяснения.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-5 / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение отваряне цени.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол1доставка храни.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 доставка храни.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4 доставка храни.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Протокол 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 5 доставка храни.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Приложение към Протокол 4 - таблици преизчисляване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към Проткол 4.pdf 21.1.2021 г.

Доклад № / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад доставка храни.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 10 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение доставка храни.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Съобщение на основание чл. 43, ал.4 от ЗОП до участник "ИЙТ УЕЛ" ЕАД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до ИЙТ УЕЛ ЕАД.docx 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: Протокол 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_6.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: Протокол 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 7.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: Протокол 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 8.pdf 21.1.2021 г.

Доклад № / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: Доклад от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.hrani.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 14 / 3.4.2018 г.

Публикувано на: 03.04.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie14_03.04.2018 g..pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Съобщение до СТЕЛИТ 1 ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение-писмо Стелит 1.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка по всички обособени позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.hrani.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Коментар: Договори с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori_cor.rar 21.1.2021 г.