е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-15 / 12.6.2020 г.

„Доставка на нов лек автомобил чрез финансов лизинг за нуждите на Община Сунгурларе“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.10.2020 г.
Файлове актуални към: 23.10.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.10.2020 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура по възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 23.10.2020 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Докумнтация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация1.pdf 23.10.2020 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 23.10.2020 г.

Документация за участие № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 23.10.2020 г.