е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-3 / 20.12.2019 г.

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ : "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 - 99/23.12.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации СН.pdf 28.11.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация СН.pdf 28.11.2021 г.

Образец на оферта № 3. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.Оферта.doc 28.11.2021 г.

Оферти № 4. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 26/07.01.2020г. Рафаилов Консулт ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 28.11.2021 г.

Оферти № 5. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 32/08.01.2020г. Икар Консулт АД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 28.11.2021 г.

Оферти № 6. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 30/08.01.2020г. Ати Консулт ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3.pdf 28.11.2021 г.

Заповед избор № 7. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Заповед РД 0700 - 10/09.01.2020г. за определяне на разхода
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед избор.pdf 28.11.2021 г.