е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка 109 / 24.7.2015 г.

Доставка на хляб, хранителни продукти и санитарни материали за нуждите на ОДЗ 9 гр. Дупница, обособена в осем позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: ОДЗ 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ-ОДЗ №9.docx 7.5.2021 г.

Покана за участие № 109 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokODZ9.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОДЗ №9.pdf 7.5.2021 г.