е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 2600-125 / 9.12.2014 г.

"Реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на гр. Роман, с. Камен поле, с. Кунино и с. Синьо бърдо

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 9.12.2014 г.

Публикувано на: 09.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФО ЗА ИЗПЛАТЕНА СУМА ПО ДОГОВОР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) смр.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) улично смр.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 22.10.2015 г.

Публикувано на: 22.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) смр ддс.jpg 25.1.2021 г.

Други документи № 5 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 смр.fed 25.1.2021 г.