е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-5 / 23.4.2015 г.

"ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА БРУСАРЦИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013, ЧРЕЗ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БИЛБОРДОВЕ И ТАБЕЛИ, ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-5 / 2 / 23.4.2015 г.

Публикувано на: 23.04.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация - Публичност.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-5 / 3 / 23.4.2015 г.

Публикувано на: 23.04.2015 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация - Образци.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-5 / ПП-11-20 / 1 / 23.4.2015 г.

Публикувано на: 23.04.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Publichna pokana - Publichnost.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПП-5 / ПП-11-23 / 4 / 4.5.2015 г.

Публикувано на: 04.05.2015 г.
Коментар: Отговор-разяснение на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-11-23.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПП-5 / ПП-11-44 / 5 / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Коментар: Уведомление за публичен жребий
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-11-44 - ДО всички жребий.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-5 / 6 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Коментар: Протокол от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Публичност ВиК-I, Площади и ВиК-II.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-5 / 7 / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - ОП-1.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-5 / 8 / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - ОП-2.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-5 / 9 / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - ОП-3.pdf 5.1.2021 г.