е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-11 / 17.7.2019 г.

"Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: "Основен ремонт на улици с. Господиново, Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Обява изх. №РД 9100 - 58/08.08.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2. / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Документация за участие (Техническа спецификация; Методика за оценка на офертите; Проект на договор; Образци за попълване;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 30.7.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Коментар: Информация АОП изх. № РД 2400 - 473/08.08.2019г. ( ID 9091181) за публикувана обява в профил на купувача
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 30.7.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100-65/22.08.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срок.pdf 30.7.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 22.8.2019 г.

Публикувано на: 22.08.2019 г.
Коментар: Информация АОП изх. № РД 2400 - 501/22.08.2019г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация АОП за удължаване на срок.PDF 30.7.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 543/28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 30.7.2021 г.

Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП № 7. / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 77/26.09.2019т. за прекратяване на възлагането
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване.pdf 30.7.2021 г.