е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-40 / 9.9.2015 г.

Публична покана №9/09.09.2015 "Избор на изпълнител за изготвяне на анализ "Разходи-ползи" по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2014-2020г." за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2014-2020г.", по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.9.2015 г.

Публикувано на: 09.09.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.rahodi-polzi.rar 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 14.9.2015 г.

Публикувано на: 14.09.2015 г.
Коментар: Уточнение по документацията за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) уточнение.doc 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 24.9.2015 г.

Публикувано на: 24.09.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.doc 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 13.10.2015 г.

Публикувано на: 13.10.2015 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor TGS-Razhodi-Polzi-Iuropian - OP1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 13.10.2015 г.

Публикувано на: 13.10.2015 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor TGS-Razhodi-Polzi-Iuropian-OP2.pdf 23.1.2021 г.