е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-91 / 1.11.2017 г.

" Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Никопол за експлоатационен сезон 2017/2018г." на три обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Образци № 1291 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-91 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 28.1.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-91 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЯ АОП- снег..pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № 12-91 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация снегопочистване.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № 12-91 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спесификация Никопол 2017.pdf 28.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-91 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. за удъл.на срока_001.pdf 28.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-91 / 23.11.2017 г.

Публикувано на: 23.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-91 / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) марен договор_001.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 1291 / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) елия милк договор_001.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-91 / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) елия милк договор въбел_001.pdf 28.1.2021 г.