е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-10 / 22.1.2018 г.

Публично състезание:"Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: "BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк - Орцево", "BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково" "BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище", на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 25.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq AN.rar 25.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie AN.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentaciq AN_001.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 25.1.2021 г.

Протокол №1 № / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 25.1.2021 г.