е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 4 / 14.2.2017 г.

Директно възлагане: Изготвяне на междинна оценка за изпълнение на План за развитие на община Белица за периода 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.2.2017 г.

Публикувано на: 14.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 4.pdf 15.1.2021 г.