е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-19 / 27.12.2019 г.

УКРЕПВАНЕ НА РЕЧЕН БРЯГ НА Р.СТРУМА ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С ДЛЪЖИНА L=101 М - ПЪРВИ ЕТАП, НАХОДЯЩ СЕ В ПИ №005001, МЕСТНОСТ "ЗАВОЯ", ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КРЕСНА, ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_1569331876.docx 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СТРУМА.docx 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение (2).pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци корекция Струма.docx 18.5.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление (2).pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: eeдоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 podporna.zip 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) подпорна стена.xls 18.5.2021 г.

Документация за участие № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 подпорна стена.rar 18.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.5.2021 г.

Други документи № / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) цени подпорна.pdf 18.5.2021 г.

Други документи № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Коментар: решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 18.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol № 2_rev1.pdf 18.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Монолит.pdf 18.5.2021 г.