е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-25 / 3.8.2016 г.

Събиране на оферти с обява №13/03.08.2016г. "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ" В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 "Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект "Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина" по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год." Обособена позиция №2 "Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и/или пътища в Община Бяла Слатина по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 3.8.2016 г.

Публикувано на: 03.08.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.konsultirane-0.rar 30.7.2021 г.