е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО5-2019 / 9.7.2019 г.

"Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Документация и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стена-грабещен парк документация.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проекто-договор гробище1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спецификация_гробищен парк.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Част Конструктивна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Конструктивна.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС_гробищен парк_Белослав (1).xlsx 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия.rar 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_СМР_гр.парк.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_гр.парк_СМР.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 7.8.2019 г.

Публикувано на: 07.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_гр.парк_СМР.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор № 74
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 74.pdf 25.1.2021 г.