е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-13 / 29.8.2019 г.

Доставка на автомобил за нуждите на проект "Патронажна грижа в Община Лом" с Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0034, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: Решение Д 13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_13.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_D_13.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_D_13.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_D_13.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izmenenie d13.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_prekratqvane_D_13.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 8 / 11.10.2019 г.

Публикувано на: 11.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_D_13_prekr.pdf 7.5.2021 г.