е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-1 / 7.2.2017 г.

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "Ж.К. "БИСТРИЦА" - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ТРОТОАРИТЕ, МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА НА ДЕЦА, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МЛАДЕЖИ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ, ПРИОРИТЕТНА ОС УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЦЕДУРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020-ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433303639
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка с образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация с Образци ж.к. Бистрица.docx 21.1.2021 г.

Други документи № / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Коментар: КСС към Ценово предложение (Образец)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS, Obrazec.xls 21.1.2021 г.

Други документи № / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 проекти.rar 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 3 / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.Bistrica.SMR.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-15(1) / 7.2.2017 г.

Публикувано на: 07.02.2017 г.
Коментар: Обявление за възлагане на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.Bistrica.SMR.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отг. по запитване.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-327(1) / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Коментар: Разяснение по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение1- ТЕХНИЧЕСКА_СПЕЦИФИКАЦИЯ_тенис маса.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 3 - Фитнес - ДВОЙНА ГРЪДНА ПРЕСА.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 2 - Фитнес - велоаргометър.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Отговор по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отг. по запитване.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 4 - Фитнес - ДВОЙНА УСПОРЕДКА.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 5-Фитнес - КРОСТРЕНАЖОР.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 6 - Фитнес - ротатор.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 8 Гранитни павета.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 7 - Фонтанка .png 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 9 организация на движението.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 10 организация на движението.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 11 организация на движението.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 12 организация на движението.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 13 Ведомост.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 14 - Парапет.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Приложение към отг. по постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 15 - Шахти.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 23.2.2017 г.

Публикувано на: 23.02.2017 г.
Коментар: Отговор по постъпило запиване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 2.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 23.2.2017 г.

Публикувано на: 23.02.2017 г.
Коментар: Отговор по постъпило запиване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 1.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 23.2.2017 г.

Публикувано на: 23.02.2017 г.
Коментар: Отговор по постъпило запиване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq 3.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Коментар: Съобщение за преустановяване извършването на всякакви действия по тази процедура, в това число и действията на даване на разяснение, получаване на оферти и отваряне на оферти.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 21.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 9 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl. za vul.poruchka.pdf 21.1.2021 г.