е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 07-ПС-2017 / 28.6.2017 г.

"Приготвяне на храна за нуждите на община Белослав по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Приготвяне на храна за лицата, ползващи социални услуги на територията на община Белослав" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Приготвяне на храна по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Белослав по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2019"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(1).pdf 22.1.2021 г.

Обявление № / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление_2.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Топъл обяд.doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) топъл обяд-договор-проект.doc 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП.doc 22.1.2021 г.

Решение № / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Решение за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за срок.pdf 22.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Решение за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(3).pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 27072017_0001.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 22.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Коментар: Доклад от комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад (2).pdf 22.1.2021 г.

Решение № / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Договор по позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_91.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Договор по позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_92.pdf 22.1.2021 г.