е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-12 / 17.5.2017 г.

00384-2017-0007 "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по четири обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.prevozi.rar 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-4.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 11 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.