е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-18 / 7.8.2017 г.

Обява по чл.20,ал.3 ЗОП: Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект: BG05M9OP001-2.005- 0098 "Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване" ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ" по две обособени позиции.

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067030
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt dogovor.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.doc 19.5.2021 г.

Други документи № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. spcifikaciq.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 42-01-92/2/ / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. ud..pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Договори и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори и приложения.rar 19.5.2021 г.