е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-6 / 1.4.2020 г.

Събиране на оферти с обява №2/01.04.2020г. "Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда - общинска собственост, и прилежащите й части"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.4.2020 г.

Публикувано на: 01.04.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №52 от 12.05.2020г..pdf 19.1.2021 г.