е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-15 / 4.12.2014 г.

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, В КАЧЕСТВОТО И НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПОС, ОПРР, ОПАК, ПРСР И ОПРЧР В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Коментар: справка за плащания по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suny_sity.pdf 30.7.2021 г.