е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача

Информация

Търсена от Вас обществена поръчка не е намерена, тъй като все още не е публикувана или е скрита.

Дестинация: http://e-obp.eu/bp/Document/www.aop.bg
Грешка: The parameters dictionary contains a null entry for parameter 'key' of non-nullable type 'System.Guid' for method 'System.Web.Mvc.ActionResult Index(System.Guid, System.Nullable`1[System.Boolean])' in 'BuyerProfile.Portal.Controllers.DocumentController'. An optional parameter must be a reference type, a nullable type, or be declared as an optional parameter. Parameter name: parameters