е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-7 / 2.6.2020 г.

Изпълнение на СМР по проект: "Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.11.2022 г.
Файлове актуални към: 26.11.2022 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 465/08.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.11.2022 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 374/08.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 26.11.2022 г.

Документация за участие № 3. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 26.11.2022 г.

Проекти № 4. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект парк гр. Бяла част I
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV Проект парк Бяла част 1.zip 26.11.2022 г.

Проекти № 5. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект парк гр. Бяла част II
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV Проект парк Бяла част 2.zip 26.11.2022 г.

Проекти № 6. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Дюлино
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV проекти с. Дюлино.zip 26.11.2022 г.

Проекти № 7. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Горица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV проекти с. Горица.zip 26.11.2022 г.

Проекти № 8. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Господиново
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV проекти с. Господиново.zip 26.11.2022 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 9. / 8.7.2020 г.

Публикувано на: 08.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед РД 07 00 -540/01.07.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.11.2022 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 10. / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 40/17.07.2020г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 26.11.2022 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 11. / 27.7.2020 г.

Публикувано на: 27.07.2020 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисия, назначена със Заповед РД 07 00 -540/01.07.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.11.2022 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 12. / 27.7.2020 г.

Публикувано на: 27.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед РД 07 00 -540/01.07.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 26.11.2022 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 13. / 27.7.2020 г.

Публикувано на: 27.07.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 579/27.07.2020г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 26.11.2022 г.

Договори за изпълнение № 14. / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-156/20.08.2020г. за ОП 1 и Техническа спецификация, приложение към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1 профил.pdf 26.11.2022 г.

Договори за изпълнение № 15. / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Коментар: Техническо предложение ОП1, приложение към договор рег. № 20-156/20.08.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение ОП 1 профил.pdf 26.11.2022 г.

Договори за изпълнение № 16. / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Коментар: Ценово предложение ОП1, приложение към договор рег. № 20 - 156/20.08.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение ОП1 профил.pdf 26.11.2022 г.

Документация за участие № 17. / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-157/20.08.2020г. за ОП 2 и Техническа спецификация, приложение към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 2 профил.pdf 26.11.2022 г.

Договори за изпълнение № 18. / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Коментар: Техническо предложение ОП2, приложение към договор рег. № 20-157/20.08.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение ОП2 профил.pdf 26.11.2022 г.

Договори за изпълнение № 19. / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Коментар: Ценово предложение ОП2, приложение към договор Рег. № 20 - 157/20.08.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение ОП 2 профил.pdf 26.11.2022 г.

Обявление за възложена поръчка № 20. / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 641/21.08.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.11.2022 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 21. / 27.10.2021 г.

Публикувано на: 27.10.2021 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 765/27.10.2021г. за приключване на договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП1.PDF 26.11.2022 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 22. / 27.10.2021 г.

Публикувано на: 27.10.2021 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 766 /27.10.2021г. за приключване на договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП2.PDF 26.11.2022 г.