е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0005 / 14.4.2016 г.

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община Угърчин по 2 /две/ обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Катунец, Община Угърчин. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драгана, Община Угърчин.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336323638
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Коментар: инвестиционен проект с. Катунец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Катунец Водопровод.rar 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 14.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_Ugn_SMR_Vodoprovodi_rev.doc 18.1.2018 г.

Обявление за обществена поръчка № / 14.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 18.1.2018 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 424/14.04.2016 г. / 14.4.2016 г.

Стойност: 2 393 782,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 18.1.2018 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Коментар: приложение КСС с. Катунец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 1_KATUNETS.XLSX 18.1.2018 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Коментар: приложение КСС с. Драгана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 2_DRAGANA.XLSX 18.1.2018 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Коментар: Заповед за допърване на РС №9 от 16.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за допълване РС.pdf 18.1.2018 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Коментар: инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инвестиционен проект Драгана.rar 18.1.2018 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 28.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение промяна.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 28.4.2016 г.

Коментар: Променена документация за участие съгласно решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация променена.DOC 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 3265/30.06.2016 г. / 30.6.2016 г.

Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.8.2016 г.

Коментар: Съобщение отваряне плик №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо цени.pdf 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.8.2016 г.

Коментар: Ново съобщение отваряне плик №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо цени с корекция.pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 2/10.08.2016 г. / 22.8.2016 г.

Коментар: протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 18.1.2018 г.

Протокол/доклад № 3/18.08.2016 г. / 22.8.2016 г.

Коментар: протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 18.1.2018 г.

Решение по чл.38 за завършване на процедура № 932/22.08.2016 г. / 22.8.2016 г.

Коментар: решение изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izpalnitel.pdf 18.1.2018 г.

Гаранции № / 27.9.2016 г.

Коментар: информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. по чл.22б, ал.2, т.9.pdf 18.1.2018 г.

Гаранции № / 27.9.2016 г.

Коментар: информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) чл.22б, ал.2, т.9 - 2.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № / 3.10.2016 г.

Коментар: договор обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ОП1.zip 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № / 3.10.2016 г.

Коментар: договор обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП2.pdf 18.1.2018 г.

Гаранции № / 6.10.2016 г.

Коментар: информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм.).pdf 18.1.2018 г.

Информация за изпълнение на договор за ОП № 785325/02.05.2017 г. / 2.5.2017 г.

Коментар: информация за изпълнение на договор №44-115/26.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. за изпълнение 44-115.pdf 18.1.2018 г.