е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-25 / 25.6.2019 г.

"Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за обект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_U_25.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: Обявление за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqavlenie_U_25.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentatisiq_U_25.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_U_25.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_nadzor_kompostirashta.zip 21.6.2021 г.

Документация за участие № 6 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_nadzor_kompostirashta.docx 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 15.8.2019 г.

Публикувано на: 15.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_ceni_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 u25.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2 u25.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_U_25.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 11 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Решение 22
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u25.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 11.10.2019 г.

Публикувано на: 11.10.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_207_U_25_.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 13 / 11.10.2019 г.

Публикувано на: 11.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_25.pdf 21.6.2021 г.