е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2020-0005 / 12.6.2020 г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382714
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за доставка на електрическа енергия.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № Обявление за поръчка 983641 - изпратено за публикация на 12.06.2020 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление №983641
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка доставка на ел. енергия.pdf 21.6.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № Решение за откриване на процедура 983596 - изпратено за публикация на 12.06.2020 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение №191 от 12.06.2020 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Коментар: Отговор на предложение по чл.100, ал. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на предложение.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Други документи № / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Разяснение №1 от 03.07.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1 изх. №3198 от 03.07.2020.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.11.2020 г.

Публикувано на: 11.11.2020 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 00340-2020-0005.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № / 23.12.2020 г.

Публикувано на: 23.12.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol №1.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № / 23.12.2020 г.

Публикувано на: 23.12.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol №2.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № / 23.12.2020 г.

Публикувано на: 23.12.2020 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol №3.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № / 23.12.2020 г.

Публикувано на: 23.12.2020 г.
Коментар: Протокол №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol №4.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № / 23.12.2020 г.

Публикувано на: 23.12.2020 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad22.pdf 21.6.2021 г.

Решение по чл.38 за завършване на процедура № / 23.12.2020 г.

Публикувано на: 23.12.2020 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_378_22.12.2020.pdf 21.6.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 22.1.2021 г.

Публикувано на: 22.01.2021 г.
Коментар: Решение за изменение на решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 39_22.01.2021.pdf 21.6.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № / 27.4.2021 г.

Публикувано на: 27.04.2021 г.
Коментар: Решение №151/27.04.2021 г.за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №151 от 27.04.2021.pdf 21.6.2021 г.