е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0014 / 17.5.2018 г.

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL
ОП актуална към: 23.10.2018 г.
Файлове актуални към: 23.10.2018 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Стойност: 10 000 000,00 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение-водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Обявление за обществена поръчка № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Стойност: 10 000 000,00 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление-водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Документация за участие № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Други документи № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване ___.docx 23.10.2018 г.

Други документи № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request_ramkovo_vodoprovodi.zip 23.10.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Разяснение №1 по чл.33, ал. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1_водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Други документи № / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Съобщение до всички заинтересовани лица във връзка с жалба
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Други документи № / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Информация при производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация при производство по обжалване_водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № / 21.7.2018 г.

Публикувано на: 21.07.2018 г.
Коментар: Удължаване на сроковете - чл. 100, ал. 11 ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ОП14.pdf 23.10.2018 г.

Други документи № / 21.7.2018 г.

Публикувано на: 21.07.2018 г.
Коментар: Съобщение за удължаване на сроковете във връзка с производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_ОП14.pdf 23.10.2018 г.

Протокол/доклад № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Протокол №1_17.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 23.10.2018 г.

Протокол/доклад № / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Протокол №2_13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Протокол/доклад № / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Протокол №3_18.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Решение №543/26.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №543_26.09.2018 г_водопровод.pdf 23.10.2018 г.

Протокол/доклад № / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП_водопровод .pdf 23.10.2018 г.

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП № / 28.9.2018 г.

Публикувано на: 28.09.2018 г.
Коментар: Съобщение до "Хидростроителство"ООД по чл.43, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП_Хидростроителство.pdf 23.10.2018 г.

Други документи № / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Решение №573/19.10.2018 г. за изменение на Решение №543/26.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №573-19.10.2018 г.-изменение.pdf 23.10.2018 г.