е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка Обява №2765 / 12.6.2020 г.

"Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Угърчин за 12 месеца"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Стойност: 69 990,00 лв.
Коментар: Обява 2765 от 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява 2765 от 12.06.2020.pdf 21.6.2021 г.

Образци за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Други документи № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация.pdf 21.6.2021 г.

Заповед за удължаване срок (на осн. чл.188, ал.2 от ЗОП) № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Коментар: Заповед №203 от 23.06.2020 г. на Кмета на Община Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед 203_23.06.2020.pdf 21.6.2021 г.

Информация АОП - удължаване срок № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Коментар: Информация 9100043/23.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо9100043.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_ел. материали.pdf 21.6.2021 г.