е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-4 / 27.2.2019 г.

"Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.3.2019 г.

Публикувано на: 04.03.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_S_4.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 4.3.2019 г.

Публикувано на: 04.03.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBJAVLENIE_S_4.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.3.2019 г.

Публикувано на: 04.03.2019 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKUMENTATSIJA_S_4.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 4.3.2019 г.

Публикувано на: 04.03.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Lom_SMR_svlachishte.zip 21.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 4.3.2019 г.

Публикувано на: 04.03.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_S_4.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 6 / 4.3.2019 г.

Публикувано на: 04.03.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_Lom_SMR_svlachishte.docx 21.6.2021 г.

Документация за участие № 7 / 4.3.2019 г.

Публикувано на: 04.03.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_BORUNA_LOM.xlsx 21.6.2021 г.

Документация за участие № 8 / 4.3.2019 г.

Публикувано на: 04.03.2019 г.
Коментар: Проектна документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Proekti.zip 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq- s4.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 10 / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Коментар: Проектна документация-28,03,2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Proekti.rar 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie otv ceni.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_S_4_SVLACHISHTE_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_S_4_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_3_S_4_SVLACHISHTA_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD_S_4_SVLACHISHTA_.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_116_21_06_2019.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 17 / 28.5.2019 г.

Публикувано на: 28.05.2019 г.
Коментар: Решение 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_7_2019_S_4_.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 18 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 17.obqavlenie_vazlojqna_porachka.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Договор №116/21.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_116_21_06_2019.pdf 21.6.2021 г.