е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-33 / 18.6.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730313238
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - формат *doc
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1.doc 21.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Утвърдена документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_ОПОС_инженеринг.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Tehnicheska_specifikaciq NT.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Приложения към техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение към техническа спецификация.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_Dogovor_proekt NT.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - формат *pdf. и *XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (3).zip 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci062019 NT.docx 21.6.2021 г.

Решение за откриване № 29 / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-144 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-145 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 2.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Приложение към Разяснение № 3 (Решение ОВОС).pdf
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към Разяснение № 3.pdf.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-150 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение № 3 ОПОС.pdf.pdf 21.6.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.ceni.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_Opos.Inj.pdf 21.6.2021 г.

Доклад № / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Коментар: Протокол на основание чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 181, al.4 ZOP_Opos.Inj.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_Opos.Inj.pdf 21.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 50 / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 50_19.11.19.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Коментар: Информация при производство при обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо по обжалване.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 28.7.2020 г.

Публикувано на: 28.07.2020 г.
Коментар: Съобщение - отваряне на цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_11081.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 4.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Протокол 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 5.pdf 21.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Решение - класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 44.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Протокол 2 по чл. 181
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 (181).pdf 21.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 25.2.2021 г.

Публикувано на: 25.02.2021 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie za vuzlojena poruchka.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.2.2021 г.

Публикувано на: 25.02.2021 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_cor.rar 21.6.2021 г.