е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-2 / 22.1.2015 г.

Осъществяване на дейности за информиране и публичност по "Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница", финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИНТЕГРА, бюджетна линия BG051PO001-1/4/5/6.0.01

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333230393737
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 22.1.2015 г.

Публикувано на: 22.01.2015 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Publi4nost INTEGRA.rar 21.6.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-2(1) / 22.1.2015 г.

Публикувано на: 22.01.2015 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvOP2.pdf 21.6.2021 г.

Решение за откриване № Решение 2 / 22.1.2015 г.

Публикувано на: 22.01.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка с изх. номер ОП-2/22.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshOP2.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-2(2) / 30.1.2015 г.

Публикувано на: 30.01.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otg1.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-2(3) / 2.2.2015 г.

Публикувано на: 02.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgOp2_2.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-2(5) / 9.2.2015 г.

Публикувано на: 09.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP2_5.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-2(6) / 13.2.2015 г.

Публикувано на: 13.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP2_6.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.3.2015 г.

Публикувано на: 09.03.2015 г.
Коментар: Протокол 1 от 06.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 07121400.PDF 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.3.2015 г.

Публикувано на: 24.03.2015 г.
Коментар: Протоколо 1 А /21.03.2015 г .
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1A na komisiq.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ОП-2(7) / 5.5.2015 г.

Публикувано на: 05.05.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти ОП-2-(7)/05.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SyobCeni.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ОП-2(8) / 8.5.2015 г.

Публикувано на: 08.05.2015 г.
Коментар: Съобщение до участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobsh.PDF 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ОП-2(9) / 11.5.2015 г.

Публикувано на: 11.05.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти ОП-2-(9)/11.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SuobCeni .PDF 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.5.2015 г.

Публикувано на: 22.05.2015 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pr2.pdf 21.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.5.2015 г.

Публикувано на: 22.05.2015 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot3.pdf 21.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-2(10) / 22.5.2015 г.

Публикувано на: 22.05.2015 г.
Коментар: Решение за класиране на участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshklasirane.PDF 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dabul plus cor.rar 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Договор и приложения по Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 BIK cor.rar 21.6.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-130 / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор с импорт: 677139
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf.publ.pdf 21.6.2021 г.