е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-9 / 24.6.2015 г.

Преасфалтиране на улици, ремонт на общински пътища и тротоарни настилки в община Болярово

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Решение № 1 / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.6.2021 г.

Обявление № 2 / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_Preasfaltirane1.doc 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 17.8.2015 г.

Публикувано на: 17.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за отваряне на ценови оферти.pdf 21.6.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 5 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 21.6.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2.pdf 21.6.2021 г.

Решение за класиране на участници № 7 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 9 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие на дата 18.09.2015г..doc 21.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 7.10.2015 г.

Публикувано на: 07.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата от дата 07.10.2015г..doc 21.6.2021 г.

Други документи № 11 / 28.10.2015 г.

Публикувано на: 28.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за изпълнение на дата 28.10.2015г..doc 21.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 6.11.2015 г.

Публикувано на: 06.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата от дата 06.11.2015г..doc 21.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 11.12.2015 г.

Публикувано на: 11.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата от дата 11.12.2015г..doc 21.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 27.1.2016 г.

Публикувано на: 27.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата от дата 27.01.2016г..doc 21.6.2021 г.

Други документи № 13 / 27.1.2016 г.

Публикувано на: 27.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение (1).doc 21.6.2021 г.