е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-9 / 3.2.2016 г.

"Доставка на един брой ново специализирано транспортно средство за превоз на трудноподвижни лица по проект № BG05M9OP001-2.002-0151-С001 "Можем да дадем повече"изпълняван от Община Никопол , финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-9 / 3.2.2016 г.

Публикувано на: 03.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-9 / 3.2.2016 г.

Публикувано на: 03.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img635B.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 12-9 / 22.2.2016 г.

Публикувано на: 22.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 21.6.2021 г.