е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0003 / 15.3.2016 г.

"Доставка на хранителни стоки за нуждите на Община Угърчин за срок от 2 години"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333383638
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2016 г.

Публикувано на: 16.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-ХРАНИ 2016.doc 21.6.2021 г.

Други документи № / 16.3.2016 г.

Публикувано на: 16.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 14 - 1-9.xlsx 21.6.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 16.3.2016 г.

Публикувано на: 16.03.2016 г.
Стойност: 341 528,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 21.6.2021 г.

Предварително обявление № 2016/S 041-066745 / 16.3.2016 г.

Публикувано на: 16.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) предварително обявление.pdf 21.6.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 311/15.03.2016 г. / 16.3.2016 г.

Публикувано на: 16.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2663/27.05.2016 г. / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: писмо отваряне плик 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо цени.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № 2/27.05.2016 г. / 7.6.2016 г.

Публикувано на: 07.06.2016 г.
Коментар: протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 храни.pdf 21.6.2021 г.

Протокол/доклад № 3/01.01.2016 г. / 7.6.2016 г.

Публикувано на: 07.06.2016 г.
Коментар: протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 храни.pdf 21.6.2021 г.

Решение по чл.38 за завършване на процедура № 598/06.06.2016 г. / 7.6.2016 г.

Публикувано на: 07.06.2016 г.
Коментар: решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 21.6.2021 г.

Гаранции № / 1.7.2016 г.

Публикувано на: 01.07.2016 г.
Коментар: информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм).pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 25-114/30.06.2016 г. / 1.7.2016 г.

Публикувано на: 01.07.2016 г.
Коментар: Договор №25-114/30.06.2016 г. за обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 1.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 26-114/11.07.2016 г. / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор №26-114/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 2.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 27-114/11.07.2016 г. / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор №27-114/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 3.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 28-114/11.07.2016 г. / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор №28-114/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 4.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 29-114/11.07.2016 г. / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор №29-114/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 5.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 30-114/11.07.2016 г. / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор №30-114/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 6.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 31-114/11.07.2016 г. / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор №31-114/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 7.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 32-114/11.07.2016 г. / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор №32-114/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 8.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 33-114/11.07.2016 г. / 11.7.2016 г.

Публикувано на: 11.07.2016 г.
Коментар: Договор №33-114/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП 9.pdf 21.6.2021 г.

Гаранции № / 13.7.2016 г.

Публикувано на: 13.07.2016 г.
Коментар: информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП 2.pdf 21.6.2021 г.

Гаранции № / 13.7.2016 г.

Публикувано на: 13.07.2016 г.
Коментар: освободена гаранция за участие съгласно писмо изх. №202/11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. гаранция участие писмо.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д-р 25-114/30.06.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 25-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д-р 28-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 28-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д-р 26-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 26-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д-р 27-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 27-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д-р 29-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 29-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д-р 30-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 30-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д-р 31-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 31-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д-р 32-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 32-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 1/31.10.2016 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: анекс към д.р 33-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към д-р 33-114.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д-р 25-114/30.06.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №25-114 от 30.06.2016.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д-р 26-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №26-114 от 11.07.2016.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д-р 27-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №27-114 от 11.07.2016.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д-р 28-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №28-114 от 11.07.2016.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д.р 29-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №29-114 от 11.07.2016.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д-р 30-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №30-114 от 11.07.2016.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д-р 31-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №31-114 от 11.07.2016.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д-р 32-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №32-114 от 11.07.2016.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № 2/02.05.2017 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: анекс към д-р 33-114/11.07.2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп. споразумение №2 към Д-р №33-114 от 11.07.2016.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор №25-114/30.06.2016 г. Обявление за приключване на Договор №25-114/30.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОП1.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №26-114_11.07.2016 г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил Договор №26-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №29-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил Договор №29-114_11.07.2018 г.pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №3 към Договор №28-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп.споразумение №3 към Договор №28-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №3 към Договор №27-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп.споразумение №3 към Договор 27-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №3 към Договор №30-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп.споразумение №3 към Договор 30-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №3 към Договор №31-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп.споразумение №3 към Договор №31-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №3 към Договор №32-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп.споразумение №3 към Договор №32-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Допълнителни споразумения (анекси) № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №3 към Договор №33-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доп.споразумение №3 към Договор №33-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №27-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключил Договор №27-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №28-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил Договор №28-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №30-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил Договор №30-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №31-114_11.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяление за приключил Договор №31-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №32-114_11.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приклюяване на Договор №32-114_11.07.2016 г.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на Договор №33-114_11.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил Договор №33-114_11.07.2016 г..pdf 21.6.2021 г.