е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-11 / 2.7.2015 г.

Периодична доставка на въглища "Донбаски" за нуждите на Община Болярово за срок от 4 /четири/ години

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Решение № 1 / 2.7.2015 г.

Публикувано на: 02.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор № 251 от 15.07.2015.pdf 21.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Плащане към изпълнител от дата 21.10.2015.doc 21.6.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 4 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор - Въглища донбаски.pdf 21.6.2021 г.