е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Пазарна консултация ПК-1 / 26.3.2019 г.

Пазарни консултации за формиране на единични цени за всеки вид СРР и прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очъкаляване на пътни участъци до разкопките в с. Воден на община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана пазарни консултации.pdf 21.6.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спицификация.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 3 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка.pdf 21.6.2021 г.

КСС № 4 / 26.3.2019 г.

Публикувано на: 26.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС.xls 21.6.2021 г.

Решение за класиране на участници № 5 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избран изпълнител.pdf 21.6.2021 г.

Други документи № 6 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Технострой-инженеринг 99 АД.pdf 21.6.2021 г.