е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-41 / 18.3.2020 г.

"Рехабилитация и реконструкция на ул. "Любен Дочев", ул. "Витоша", ул. "Мусала", ул. "Хр. Смирненски" и ул. "Пирин" в гр. Никопол и Ремонт на улици в с. Черковица, с. Евлогиево и с. Дебово в Община Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Други документи № 12-41 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-4127032020150447.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-41 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID966255.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-41 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request_ulici.zip 21.6.2021 г.

Образци № 12-41 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБРАЗЦИ.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-41 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документаця.rar 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-41 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID966247.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-41 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение .pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-41 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1 27.04.2020.pdf 21.6.2021 г.

Решение на прекратяване № / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 125 30.04.2020.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-41 / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-41 / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-41 / 24.9.2020 г.

Публикувано на: 24.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.6.2021 г.